Update Rubergranulaat: Sporten op kunstgras is veilig

21 december 2016
Volgens het gisteren vrijgekomen rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat veilig is. In rubbergranulaat zitten verschillende stoffen waaronder schadelijke, zoals PAK’s. Deze stoffen zitten min of meer ‘opgesloten’ in de korrels en komen zeer beperkt vrij. Volgens het RIVM zijn er geen risico’s voor de gezondheid van de gebruikers van de velden. Uit de beschikbare wetenschappelijke gegevens is geen verband aangetroffen tussen sporten op kunstgras en gezondheidsproblemen.

PVDA-wethouder Jeroen Brandes (Jeugd): “Naar mijn idee heeft het RIVM een degelijk en betrouwbaar nieuw onderzoek uitgevoerd. Zo zijn er in het laboratorium testen gedaan om na te gaan in welke mate stoffen vrijkomen na inslikken, huidcontact en bij verdamping. Ik ben blij met dit rapport waaruit blijkt dat het veilig en verantwoord is om op kunstgrasvelden te sporten. Ik  hoop dat deze uitkomst mogelijke onrust kan wegnemen. Belangrijk is dat de gezondheid en veiligheid van onze sporters niet in gevaar is geweest. Wij volgen nog altijd de adviezen van het RIVM en zijn alert op alle ontwikkelingen en aanvullende onderzoeken.”

Advies om norm aan te passen
Het RIVM adviseert om de huidige norm voor rubbergranulaat bij te stellen naar een norm die dichter in de buurt ligt van de norm voor consumentenproducten. De Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) doet hier momenteel onderzoek naar. Het RIVM heeft de afgelopen periode ook een onderzoek afgerond naar rubberen valdempingtegels. De resultaten van dit onderzoek worden binnenkort verwacht.

Advies GGD Amsterdam
20 december 2016
Vandaag is het rapport ‘Beoordeling gezondheidsrisico’s door sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat’ van het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu verschenen. Het rapport laat zien dat er weliswaar gevaarlijke stoffen in het rubber voorkomen maar dat er geen risico’s zijn voor de gezondheid van de gebruikers van de velden. Het standpunt van de GGD blijft ongewijzigd: er kan veilig gesport kan worden op kunstgrasvelden met rubbergranulaat.

Lichaamsbeweging is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Dit moet veilig en gezond kunnen gebeuren. Na de uitzending ‘gevaarlijk spel’ van Zembla van 5 oktober 2016 is onrust ontstaan over mogelijke gezondheidsrisico’s van het sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft aanvullend onderzoek gedaan om duidelijkheid te krijgen over of er daadwerkelijk gezondheidsrisico’s zijn. Op basis van dit onderzoek concludeert het RIVM dat het verantwoord is om te sporten op de kunstgrasvoetbalvelden. De GGD onderschrijft deze conclusie en adviseert kinderen en ouders om vooral te blijven sporten.

Rubbergranulaat op de Nederlandse kunstgrasvelden
Rubbergranulaat zijn kleine zwarte korreltjes. Deze zijn vaak gemaakt van oude rubberproducten zoals autobanden. In de rubberkorrels zitten heel veel verschillende stoffen, zoals polycyclische aromatische koolwaterstoffen, kortweg PAK's, en metalen. PAK’s zijn kankerverwekkende stoffen. In het dagelijks leven komen we op verschillende manieren met PAK's in aanraking, bijvoorbeeld via uitlaatgassen van auto’s, rook van houtkachels, sigarettenrook en gebarbecued vlees.
Benzeen, wat mogelijk leukemie of lymfeklierkanker veroorzaakt, heeft het RIVM niet in de korrels aangetroffen.

Gezondheidsrisico
Het is duidelijk dat er allerlei stoffen zoals PAK’s in de korrels zitten. Zolang deze stoffen in de korrels zitten en daar niet uit kunnen vrijkomen, is er voor de gezondheid niets aan de hand. Alleen als deze stoffen ook in het lichaam komen, kunnen ze mogelijk schade aanrichten. Hoe meer van deze stoffen in het lichaam terechtkomen, hoe hoger het risico.
Er is in het verleden onderzoek gedaan naar de opname van kankerverwekkende stoffen in het lichaam bij sporten op kunstgras met rubbergranulaat. Uit deze onderzoeken zijn geen aanwijzingen gekomen dat de stoffen uit het rubbergranulaat daadwerkelijk in het lichaam van de sporters worden opgenomen. Het recente onderzoek van het RIVM laat zien er weinig vrijkomt uit de rubberkorrels en dat er nog minder in het lichaam terecht komt.
Op grond daarvan menen deskundigen van zowel GGD als RIVM dat bij het sporten op een veld met rubbergranulaat er zo weinig schadelijke stoffen in het lichaam komen, dat er veilig op de velden gesport kan worden.

Alternatieven voor rubberen korrels
Verschillende partijen denken nu na over alternatieven voor rubbergranulaat. Elke ondergrond voor sportvelden heeft voor- en nadelen. De GGD adviseert om bij vervanging van een veld, goed na te denken over deze voor- en nadelen en gezondheid daarbij niet te vergeten.
De GGD denkt graag mee over een eventuele vervanging van een veld en kan als dat gewenst is, op maat adviseren.

Sportbedrijf Amstelveen:

Ga direct naar

- Zaalhuur
- Zwembad De Meerkamp

- Sportaanbod AmstelveenSchrijf je in voor
onze nieuwsbrief

facebook van het sportbedrijftwitter van het sportbedrijfyoutube channel sportbedrijf amstelveenFlickr

Sportagenda