Update 22 februari kunstgraskorrels

22 februari 2017
22 februari 2017
Update van de gemeente Amstelveen:
Rubber Amstelveens kunstgras voldoet aan normen

De kunstgraskorrels van alle Amstelveense kunstgras voetbalvelden zijn inmiddels onderzocht door een onderzoeksbureau dat door de bandensector is ingeschakeld. Lees hier meer.


21 februari 2017

De uitslagen van het monsteronderzoek van Amstelveense voetbal kunstgrasvelden zijn binnen. De norm van PAK’s in het rubbergranulaat op deze velden blijft ruim onder de veiligheidsnorm die de Rijksoverheid heeft opgesteld en ook ruim onder de wettelijke norm van de Europese Unie voor mengsels.

Momenteel doet het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) onderzoek om te bezien welke norm voor rubbergranulaat wenselijk is. Het RIVM adviseert om de norm voor rubbergranulaat bij te stellen naar een norm die dichter in de buurt ligt van de norm voor consumentenproducten.

De bandenbranche wil per 1 maart zichzelf nieuwe normen opleggen voor de gehalten aan PAK’s in het rubbergranulaat. Het gaat om de 8 belangrijkste PAKS uit de wettelijke EU lijst. Nu mag volgens EU wetgeving elke stof van deze 8 PAKs maximaal 100 mg per PAK per kg bevatten. De branchevereniging Band & Milieu wil dit terugbrengen naar  gemiddeld 2,5 mg per PAK per kg, in totaal 20 mg per kg voor 8 PAKs. Dit is ook in lijn met de uitkomst van het RIVM onderzoek, dat bij deze norm het sporten op kunstgras veilig is.

Alle Amstelveense velden voldoen aan deze nieuwe norm. Daarnaast wil de branchevereniging een monitoring- en controlesysteem inrichten om te zorgen dat deze norm niet wordt overschreden.

Binnenkort zal het Sportbedrijf een bijeenkomst voor verenigingen plannen.

Update 16 februari 2017
Hierbij informeren wij u dat het televisieprogramma Zembla gisteravond opnieuw aandacht heeft besteed aan kunstgraskorrels. Dit keer over een onderzoek van de VU naar de effecten van rubberkorrels op zebravisjes. In overleg met de gemeente Amstelveen sturen wij u direct de raadsbrief hierover toe en voor de volledigheid hebben wij ook de reactie van het RIVM op dit onderzoek toegevoegd. Hoewel we mogelijke zorgen begrijpen, geeft de ZEMBLA uitzending geen nieuwe aanleiding om te veronderstellen dat het spelen op kunstgras nu moeten worden ontraden.

Wij kunnen echter heel goed begrijpen dat er nu mogelijk weer opnieuw vragen ontstaan. Het Sportbedrijf biedt het bestuur van de vereniging samen met de gemeente een gezamenlijk gesprek aan waar wij alle mogelijke vragen kunnen bespreken. Wij vernemen graag of u geïnteresseerd bent in een gesprek.

Sportbedrijf Amstelveen:

Ga direct naar

- Zaalhuur
- Zwembad De Meerkamp

- Sportaanbod AmstelveenSchrijf je in voor
onze nieuwsbrief

facebook van het sportbedrijftwitter van het sportbedrijfyoutube channel sportbedrijf amstelveenFlickr

Sportagenda