Marjan Olfers toegevoegd aan Raad van Toezicht

13 juli 2017
Op 6 juni zijn vier personen benoemd als lid van de Raad van Toezicht van het Sportbedrijf Amstelveen, namelijk mevrouw Heleen van Ketwich Verschuur en de heren André Timmerman, Hennie Limberger en Frank van Rooijen. Tijdens het wervingsproces was ook Marjan Olfers  benaderd om na te gaan of zij geïnteresseerd zou zijn om zitting te nemen in de nieuwe Raad van Toezicht van het Sportbedrijf. Na een oriënterend gesprek bleek Marjan enthousiast en is het Sportbedrijf verheugd met het toetreden van Marjan als vijfde lid van de Raad van Toezicht.  Volgens de Statuten van de Stichting van het Sportbedrijf mag het college maximaal zeven leden voor de Raad van Toezicht benoemen.

De gemeente Amstelveen heeft op voordracht van de Raad van Toezicht op 11 juli 2017 mevrouw Marjan Olfers benoemd als vijfde lid van de Raad van Toezicht. Haar inbreng qua kennis, ervaring en expertise is een mooie aanvulling op de capaciteiten van de reeds benoemde leden van de Raad van Toezicht. We hebben er alle vertrouwen in dat met de benoeming van dit vijfde enthousiaste lid de Raad van Toezicht de komende jaren haar toezicht houdende taken, zoals geformuleerd in de Statuten, naar behoren kan uitvoeren.

Sportbedrijf Amstelveen:

Ga direct naar

- Zaalhuur
- Zwembad De Meerkamp

- Sportaanbod AmstelveenSchrijf je in voor
onze nieuwsbrief

facebook van het sportbedrijftwitter van het sportbedrijfyoutube channel sportbedrijf amstelveenFlickr

Sportagenda