Gemeente Amstelveen


De gemeente Amstelveen is de belangrijkste partner van het Sportbedrijf.
Allereerst voert het Sportbedrijf in opdracht van de gemeente Amstelveen het Amstelveense sportbeleid uit.

Sinds de vaststelling van de Sportnota 2013-2020 geschiedt dat op basis van het de gemeenschappelijke missie: “Amstelveen Beweegt Gezond!!”
Gezond bewegen en sport als doel maar ook als middel voor verbinding  tussen mensen.

Om de taken verantwoord en conform afspraak uit te kunnen voeren, stelt de gemeente middelen ter beschikking in de vorm van een jaarlijks overeen te komen “prijs” (subsidie) voor de te door het Sportbedrijf te verlenen diensten.  
 
Tenslotte ondersteunt de gemeente Amstelveen het Sportbedrijf als partner waar mogelijk in de uitvoering van hun taken. Zo support de gemeente de acties van het Sportbedrijf naar het bedrijfsleven om zich ook als partner en/of sponsor aan te sluiten.

organisatiemodel

Sportbedrijf Amstelveen:

Ga direct naar

- Zaalhuur
- Zwembad De Meerkamp

- Sportaanbod AmstelveenSchrijf je in voor
onze nieuwsbrief

facebook van het sportbedrijftwitter van het sportbedrijfyoutube channel sportbedrijf amstelveenFlickr

Sportagenda