Workshop: Maak SO! Sport tot een succes

30-05-2016

SO! Sport primeurclubs gaan geld verdienen voor hun club! Aankomend weekend op zaterdag 23 en zondag 24 april gaan we dan eindelijk van start! Vanaf zaterdag zal de app van SO! Sport in de Appstore en de Playstore gratis te downloaden zijn. Er staan een aantal enthousiaste adverteerders in de rij om de breedtesport te ondersteunen en club dus meer inkomsten te bieden.

Primeurclubs
Er zijn 8 primeurclubs van SO! Sport in Amstelveen, zij zullen dus als eerste gaan verdienen. Tijdens de primeur wordt het eerste bericht dat een lid of supporter bekijkt, direct beloond met € 1,- voor uw club. Wanneer je jouw leden en supporters dus flink aanmoedigt, kan dit direct al een prachtig startbedrag opleveren. Maar hoe pak je dat nu aan? Het Sportbedrijf Amstelveen wil de clubs daarmee helpen. Vandaar dat primeurclubs uitgenodigd worden voor deelname aan een workshop nieuwe stijl van Herwin Brillemans. Iedere club in Amstelveen kan nog tot 30 mei primeurclub worden, dus in principe kan iedere club in Amstelveen aan deze workshop meedoen.

Goed op weg met een workshop nieuwe stijl
In deze workshops nieuwe stijl maken jullie kennis met een nieuwe op ervaring gebaseerde werkwijze. De werkwijze bestaat uit 3 stappen.

Stap 1
De vereniging wordt vóór de workshop begeleid bij de samenstelling van een SO! Sport werkgroep. Het bestuur doet zo ervaring op met een nieuwe manier van leden betrokken te krijgen en ze hoeft niet alles zelf te doen. Als vereniging kan je er ook voor kiezen een bestaande commissie hierbij te betrekken.

Stap 2
Tijdens de workshop wordt er een start gemaakt met het maken van een praktisch actieplan. Dit actieplan wordt meteen vastgelegd in een webtool (plan4action http://www.plan4action.nl/). De webtool houdt bij welke taken er zijn, wie er wat gedaan heeft en wat er nog door wie gedaan moet worden. De webtool kan hiervoor e-mail reminders sturen en voortgang borgen voor de toekomst, zodat nieuwe bestuurders en projectleden er makkelijk mee verder kunnen gaan. Na de workshop wordt de vereniging met de webtool aan de hand genomen bij het afmaken en uitvoeren van het actieplan.

Stap 3
De verenigingen gaan in de periode mei tot en met september aan de slag SO! Sport met behulp van de webtool. Stap voor stap worden verenigingen geholpen SO! Sport te starten in de vereniging zodat de eerste inkomsten snel verdiend worden.

Stap 4
Eind september is er een tweede workshop waarin verenigingen met elkaar successen en tegenvallers bespreken. Ook wordt de planning voor het komende jaar ontwikkeld.

Waarom deze workshop?
In principe is de SO! Sport app super handig en wijst het zichzelf. Ervaring leert dat een stukje voorbereiding en wat extra aandacht zorgt dat er meer inkomsten binnenkomen. In de workshop krijg je allerlei leuke tips aangereikt om het gebruik van SO! Sport onder je leden te promoten.

Resultaat
  • Een werkgroep/commissie zorgt voor een succesvol begin van de SO! Sport app.
  • Een goed actieplan om het gebruik onder de leden te promoten.
  • Een aantal leuke acties in het komende jaar om leden en nieuwe leden enthousiast te maken en te houden.

Voor wie?
De workshop is gratis voor SO! Sport primeurclubs. De bijbehorende webtool is voor SO! Sport primeurclubs ook gratis. Doe je niet mee aan SO! Sport, kost de workshop 10 euro en de webtool 29 euro.

Wanneer?
De eerste workshop is op maandag 30 mei in de horeca van de Goudsmithal (Sportlaan 29) van 19.30-21.30 (Inloop met koffie vanaf 19.15). De tweede workshop zal in overleg met de deelnemers vastgesteld worden in de week van 26 september. De workshop duurt ongeveer 2 uur en de bedoeling is dat je met 2 of het liefst 3 werkgroep leden komt. Zo kan er tijdens de workshop een goed begin gemaakt worden. Het zou ook handig zijn als een van de leden een laptop meeneemt.

Inschrijven
Je kunt inschrijven door de namen, emailadressen, en telefoonnummers van de deelnemers te e-mailen naar info@sportbedrijfamstelveen.nl te sturen. Vergeet je niet je verenigingsnaam te vermelden?

Sportbedrijf Amstelveen:

Ga direct naar

- Zaalhuur
- Zwembad De Meerkamp

- Sportaanbod AmstelveenSchrijf je in voor
onze nieuwsbrief

facebook van het sportbedrijftwitter van het sportbedrijfyoutube channel sportbedrijf amstelveenFlickr

Sportagenda