Workshop ASM

04-07-2017
Het ASM is een visie waarbij spel en plezier gekoppeld zijn aan motorisch leren, met aandacht voor gezondheid, welzijn en prestatie. Beweegarmoede is voor de huidige generatie jongeren een groot probleem voor de gezondheid.
Skills Garden is een op maat gemaakte plek voor iedereen. Het nodigt uit tot bewegen en sporten, maar ook om te beleven, te zijn, te participeren, te ontmoeten en te groeien. Lees hier meer.

Doel

Amstelveen ASM vriendelijk maken met behulp van (bewegings) onderwijs, gezondheidszorg, Gemeente Amstelveen, breedtesport en recreatie. Voor wie Topsportcoördinatoren V.O , vakleerkrachten L.O en V.O, gemeente Amstelveen, directies scholen, trainers.

Locatie
Ben Goudsmithal Sportlaan 29 1185 KK Amstelveen

Programma
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie en thee
19.30 – 21.00 uur Workshop ASM/Skills Garden
21.00 – 21.15 uur Korte pauze
21.15 – 22.00 uur Interactie
22.00 Afsluiting en informeel napraten met drankje en hapje

Maximum aantal deelnemers 50 personen

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan deze workshop

Aanmelden
Stuur een e-mail naar Sportbedrijf Amstelveen: a.brunninkhuis@sportbedrijfamstelveen.nl, onder vermelding van "Workshop ASM", uw naam, uw (sport)organisatie en uw telefoonnummer.

Workshopgevers Rene Wormhoudt en Geert Savelsbergh
René Wormhoudt is grondlegger van het Athletic Skills Model (ASM) en van de Athletic Skills Track. Hij heeft 24 jaar ervaring met de jeugd, het eerste en tweede team van AFC Ajax. Binnen de jeugdopleiding heeft hij daar van 2005 – 2012 de visie van het ASM neergezet. Ook heeft hij ervaringen opgedaan in diverse andere sporten waaronder bas-ketbal, handbal, zwemen en American Football. Momenteel is hij conditie- en hersteltrainer van het Nederlands Elftal.

Geert Savelsbergh is hoogleraar aan de Faculteit de Bewegingswetenschappen, VU Amsterdam en mede grond-legger van het Athletic Skills Model. Hij houdt zich onder ander bezig met perceptueel-motorisch leren en het zoeken naar ‘key-indicators ( bv kijkgedrag, anticipatie vermogen ) voor talent identificatie en - ontwikkeling. Recent heeft hij het lectoraat Talentontwikkeling aan de Hogeschool van Amsterdam aanvaard in het Domein Bewegen, Sport en Voeding. Hiernaast heeft hij vele jaren gewerkt als jeugdvoetbaltrainer en speciale affiniteit met diverse balsporten waaronder cricket, tennis en golf.

Sportbedrijf Amstelveen:

Ga direct naar

- Zaalhuur
- Zwembad De Meerkamp

- Sportaanbod AmstelveenSchrijf je in voor
onze nieuwsbrief

facebook van het sportbedrijftwitter van het sportbedrijfyoutube channel sportbedrijf amstelveenFlickr

Sportagenda